Cục Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: +84.24.37683065;
Fax: +84.24.37683058;
Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn